Stichting Dipjoti Nepal

Nieuws

Nieuwe projecten

Een terugblik op 2022 en vooruitblik op 2023 Na de gedwongen stop op het uitvoeren van projecten in 2020, 2021 en het grootste gedeelte van 2022, zijn er gedurende het laatste deel van 2022 toch weer mooie plannen gemaakt voor projecten in 2023. De verbeterde mondiale situatie rond COVID-19 geeft ook ons weer de ruimte om met projecten aan te vangen. Begin Januari is er inmiddels gestart met de aanleg van een watervoorziening voor de Chisapani Primary School. En zeer binnenkort zal er ook gestart worden met de aanleg van een watervoorziening bij de Kalikanagar Primary School. In de komende maanden zal er ook nog worden begonnen met 1 of 2 projecten die nog geselecteerd moeten worden. Dus hele mooie plannen voor 2023!


Opbrengst Sport en Spel

Het jaarlijkse evenement Sport en Spel, in juni gehouden in Maasland, had weer een fantastische opbrengst. Stichting Dipjoti mocht onlangs een cheque ontvangen van deze organisatie. De stichting ontving het geweldige bedrag van € 7.500 Zoals u heeft kunnen lezen wordt dit bedrag besteed aan een watervoorziening voor het dorpje Satapani.

Watervoorziening in Satapani

Jaarlijks is er een groot evenement in Maasland: Sport en Spel.
Een groot aantal vrijwilligers zet zich belangeloos in zoveel mogelijk geld in te zamelen voor, door hen geselecteerde, goede doelen. Dit jaar is Stichting Dipjoti Nepal weer een van de goede doelen waar zij zich voor gaan inzetten. Dit evenement is 5, 6, 7 en 8 juni 2019.
Stichting Dipjoti wil de opbrengst gaan besteden aan een watervoorziening in het dorpje Satapani. Van de opbrengst zullen wij u op de hoogte houden.

Voltooide projecten 2018

In 2018 zijn er wederom een groot aantal projecten uitgevoerd en voltooid. Onderstaand is een overzicht van deze projecten.

  • Watervoorziening in Utsaha,
  • Watervoorziening in Vedabari,
  • Watervoorziening voor de Loksaba Secondary School,
  • Watervoorziening voor de Suryadaya Primary School,
  • 4 klaslokalen voor de Nawajaragan Multiple Campus,

Watervoorziening voor de Loksaba Secondary School in Basantapur

Mede dankzij het Werelddiaconaat van de Protestantse kerk Gouda kunnen we een watervoorziening financieren voor de Loksaba Secondary School.
Deze school biedt onderwijs aan 850 leerlingen. De enige watervoorziening van de school wordt gebruikt om de toiletten van water te voorzien (niet onbelangrijk. Er is dan ook onvoldoende drinkwater voor alle leerlingen. De nieuw te bouwen watervoorziening zal dit probleem oplossen. De werkzaamheden zullen begin 2018 van start gaan.

Watervoorziening voor de Suryadaya Primary School

Mede dankzij het Disselkoen fonds kunnen we een watervoorziening financieren voor de Suryadaya Primary School.
Deze school biedt onderwijs aan 165 studenten die allemaal afkomstig zijn van de armste bevolkingsgroepen.
Op dit moment hebben ze geen water op de school en de leerlingen drinken water uit een vieze rivier. De nieuwe watervoorziening zal een bron verbinden met een te bouwen tank. De werkzaamheden (uitgevoerd door de ouders van de leerlingen) zullen begin 2018 van start gaan.

Uitreiking cheques Sport en Spel Maasland

De opbrengst van Sport en Spel Maasland was fantastisch. Voor de goede doelen was dit jaar € 110.000 euro bij elkaar gebracht.
Vrijdagavond 29 september 2017 was de uitreiking van de cheques tijdens een feestelijke vrijwilligersavond.
Stichting Dipjoti mocht een cheque van
€ 7.500 in ontvangst nemen.
Met dit bedrag zullen de gebouwen van de Nawajaragan Multiple Campus worden gerenoveerd. Op deze campus zitten leerlingen, voornamelijk meisjes en vrouwen, uit de armste laag van de bevolking.
Onze stichting is dan ook bijzonder blij met deze mooie bijdrage.

Stichting Dipjoti Nepal en Sport en Spel 2017

Stichting Dipjoti Nepal is als goede doel geselecteerd voor Sport en Spel 2017 sportenspel. Dit jaarlijks evenement vindt plaats op 8-10 Juni 2017. De bijdrage aan Stichting Dipjoti Nepal zal worden besteed aan de verbetering van de conditie van de Nawajaragan Multiple Campus.De Nawajaragan Multiple Campus geeft onderwijs aan 360 kansarme leerlingen uit Chormara en omstreken in het district Nawalparasi, in Nepal. Het zijn vooral meisjes en vrouwen en leerlingen uit erg arme families die op deze campus onderwijs volgen.

Weer een mooie donatie van de Gereformeerde Kerk in De Lier

Wij hebben wederom een mooie donatie (650 euro) ontvangen van de Gereformeerde Kerk in De Lier, via het Disselkoenfonds. De vorige donatie is geheel besteed aan de bouw van een watervoorziening voor de Rathaya Kisan Primary School in Hupsakot. Hupsakot is een uitgestrekt dorp in de heuvels van Nepal. Een gedeelte van dit dorp (45 huishoudens in ward 1) hebben geen schoon drinkwater ter beschikking. De bestaande watervoorziening is beschadigd geraakt tijdens de aardbeving van 2015. Het gedoneerde bedrag zal worden besteed aan het repareren van de watervoorziening (waterleiding, 3 kranen) en de bouw van een klein reservoir tank. Begin 2017 zal hiermee worden aangevangen.

School in Ramdi en watervoorziening in Hupsakot zijn gereed

De bouw van 3 klaslokalen in Ramdi is inmiddels afgerond en de leerlingen zijn erg blij dat ze hun lessen kunnen volgen in de mooie nieuwe lokalen. Na de oplevering van het waterproject in Hupsakot hebben de kinderen van de Rathaya Kisan Primary School nu ook schoon en voldoende drinkwater ter beschikking.

Damar reservoir tank wordt gebouwd door de dorpelingen

De aanleg van de watervoorziening in Damar verloopt voorspoedig. De belangrijkste materialen zijn aangeschaft en in Damar aangekomen en tevens wordt er door de dorpelingen hard gewerkt aan de bouw van de reservoir tank (zie ook foto).

Aanvang van watervoorzieningsprojecten in Damar en Vedabari

De projecten in zowel Damar als in Vedabari zijn vanaf half November van start gegaan. Het regenseizoen duurde onverwachts lang en dit werd bijna onmiddellijk gevolgd door het oogstseizoen (rijst) en Nepal′s twee belangrijkste festivals (Dashain en Tihar). De foto geeft een impressie van de feestelijkheden rondom het leggen van de eerste steen in Damar en ook een overzicht van het project gebied. De huisjes in de dorpen liggen vrij ver van elkaar - en de nieuwe watervoorziening zal al die huizen (en nog meer) van schoon drinkwater voorzien. De dorpelingen zijn enthusiast en willen hun nieuwe watervoorzieningen zo snel mogelijk aanleggen en in gebruik nemen.
Deze projecten zijn mogelijk gemaakt door Wandelen voor Water en de Wilde Ganzen

4 projecten afgerond

De volgende 4 projecten zijn inmiddels opgeleverd en in gebruik genomen. Op dit moment worden de volgende projecten uitgevoerd:

  • watervoorziening voor een school in Shankadev
  • watervoorziening voor het dorp Nayatadi
  • watervoorziening voor de Narayan secondary school in Palpa
  • watervoorziening voor de Sanyamanya Higher Secondary School
De bouw van 3 klaslokalen in Ramdi is op het plaatsen van dakplaten na zo goed als afgerond. De plaatsing van dakplaten is vertraagd omdat de vraag naar dakplaten (door de aardbeving) in Nepal groter is dan het aanbod. Met de aanleg van de watervoorziening bij de Rathaya Kisan Primary School, in Hupsakot Gapdada is inmiddels ook aangevangen.

Fantastische donatie van de Brown International Academy

Leerlingen van de Brown International Academy in Denver, Colorado hebben onlangs een sponsor actie gehouden in het kader van wandelen voor water. De opbrengsten - in totaal 6700 Euro - zijn gedoneerd aan Stichting Dipjoti Nepal voor een watervoorziening in Charghare. Dit kwam als een enorme verrassing en het is de eerste keer dat zo′n mooi bedrag is ingezameld buiten de grenzen van Nederland. Het plan is om in september aan te vangen met de bouw van de watervoorziening.

Fantastisch Resultaat Lijn in Waterloop

Op zondag 29 Mei vond de Lijn in Waterloop plaats. Zie ook:Lijninwaterloop en ook eerdere bericht op deze nieuwspagina. In totaal heeft de loop 4000 Euro opgehaald die zal worden besteed aan de aanleg van een watervoorziening in het dorpje Charghare in Nepal. Dit project zal na het regenseizoen (September 2016) van start gaan.

Fantastisch Resultaat Wandelen voor Water in Nepal

Vrijdag 18 maart was het dan zo ver. Ruim 900 schoolkinderen van 19 basisscholen uit Enschede, Hengelo en Losser hebben een fantastisch Wandelen voor Water evenement neer gezet. Zie ook: Wandelen voor water En ook eerdere bericht op deze nieuwspagina. Door dit fantastische resultaat kunnen niet alleen de dorpjes Shidhi, Damar en Vedabari worden voorzien van een nieuwe watervoorziening, maar kan ook het dorpje Utsaha worden voorzien van een nieuwe watervoorziening (in totaal ruim 42,000 Euro). De projecten zullen na het regenseizoen (September 2016) van start gaan.

Lijn in Waterloop

Ons watervoorziening project in Charghare is gekozen als ″goede doel″ voor de Lijn in Waterloop 2016. Dit is een sponsorloop voor de stichting ′Aqua for All′. Zij zetten zich in voor verbetering van drinkwater- en sanitaire voorzieningen in derdewereldlanden onder het motto ′Water is leven′. De inwoners van het dorpje Charghare zijn voor hun dagelijkse waterbehoefte afhankelijk van schone bronnen op grote afstand van het dorp of van vervuilde riviertjes in de buurt. Dit betekent dat ze soms uren moeten lopen om voldoende water te halen voor het koken van eten, drinkwater, persoonlijke hygiëne, afwas en het wassen van kleding. Het zijn voornamelijk vrouwen die dagelijks deze taken verzorgen. Het doel van het project in Charghare is om alle bewoners, zo′n 240 mensen, te voorzien van schoon drinkwater. Door het bouwen van een watertank, het graven van een waterleiding en het bouwen van kranen op 7 plekken kunnen de inwoners dagelijks voldoende en vooral schoon drinkwater krijgen. De dorpelingen zullen zelf hun nieuwe watervoorziening bouwen en tevens onderhouden. De kosten van dit project zullen 5900 euro bedragen. Dit bedrag zal worden besteed aan de aanschaf van bouwmaterialen - allemaal voor lokale prijzen - en de inhuur van een technisch deskundige om het systeem volgens lokale gebruiken te ontwerpen en de bouw van het project te begeleiden. De volgende editie van de Lijn in Waterloop wordt gehouden 29 mei 2016 Zie: lijninwaterloop.nl

Donatie van Gereformeerde Kerk in De Lier

Donatie van Gereformeerde Kerk in De Lier voor de Rathaya Kisan Primary School, in Hupsakot Gapdada De Gereformeerde Kerk in De Lier heeft, via het Disselkoenfonds, een een mooie donatie gedaan (500 Euro) voor een watervoorziening voor de Rathaya Kisan Primary School, in Hupsakot Gapdada. Op deze school zitten voornamelijk kinderen uit de laagste kaste en armste bevolkingsgroepen. Door de aardbeving van April 2015 is hun watervoorziening zwaar beschadigd geraakt. De opbrengst zal dan ook worden gebruikt om de watervoorziening te repareren zodat de kinderen op deze school dorp weer schoon drinkwater beschikbaar zullen hebben.

Wandelen voor Water in Nepal

Op Wereld Waterdag is wereldwijd aandacht voor het tekort aan veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen in ontwikkelingslanden.

Op vrijdag 18 maart 2016 organiseren Rotary Clubs in Enschede en Hengelo ook dit jaar weer Wandelen voor Water voor scholieren van groep 7 en 8. Scholieren lopen op die dag 6 kilometer met 6 liter water in een rugzak. Zij ervaren daarmee zelf wat het is om net als kinderen in ontwikkelingslanden voor en na schooltijd water te moeten halen voor het gezin of de school. De uitdaging voor de scholieren is om voor deze prestatie van ouders, familie, buren en vrienden een bijdrage te vragen. Deze bijdragen worden ingezet voor aanleg van drinkwater voorzieningen en sanitaire voorzieningen bij drie dorpen in Nepal.

Tevens wordt dit ondersteund door de Wilde Ganzen. De Wilde Ganzen verhoogt de opbrengst met de helft van het opgehaalde bedrag! En de projecten zullen worden uitgevoerd door Dipjoti Nepal! Voor meer informatie:
Wandelen voor water

Stichting Sport en Spel

In september 2015 mocht Stichting Dipjoti een cheque van € 5.950,= in ontvangst nemen van de Maaslandse Stichting Sport en Spel.
De geweldige opbrengst van dit evenement zal gebruikt worden voor de heropbouw van een school in het dorpje Ramdi, in het district Palpa. Drie jaar geleden is een van de schoolgebouwen ingestort en sinds die tijd kregen de leerlingen les in de buitenlucht.
Op de school zitten ca. 750 leerlingen uit de laagste, armste kaste.

Nieuwe projecten

Ondanks de blokkade die Nepal al sinds september 2015 ondervindt, waardoor essentiële goederen (zoals brandstoffen en medicijnen) steeds minder verkrijgbaar zijn